PRIHODNOST EU

 

Učenci bodo lahko...
... prepoznati različne izzive, s katerimi se sooča EU, in razumeti njihovo medsebojno povezanost.
... razumeti zgodovinsko ozadje, ki je oblikovalo podobo EU.
... priznati medsebojno povezanost državljanov EU in držav EU.
... razmisliti o pomenu in možnostih aktivnega sodelovanja vseh državljanov EU.

 

Potrebujete:

 • 20 minut
 • 2-25 oseb (brez omejitve)
 • Pisalo in papir (neobvezno)

 

Navodila (korak za korakom)

 • Učence razdelite v manjše skupine. Dajte jim 10 minut časa, da pripravijo možgansko nevihto idej o prihodnosti Evropske unije. Razmislite o naslednjih možnih stvareh:
  • Kako se je EU razvijala skozi čas? Kako gledajo na nadaljnje spremembe?
  • Kateri so po njihovem mnenju glavni izzivi, s katerimi se sooča EU? Kakšen je po njihovem mnenju najboljši način za reševanje teh vprašanj?
  • Kaj menijo o nekaterih dolgoročnih načrtih EU? Kaj bi jim radi dodali ali spremenili? Ali menijo, da sedanji načrt upošteva potrebe in želje vseh članic EU?
  • Kaj menijo o tem, kako se EU spopada z nekaterimi izzivi (npr. kriza COVID, migracijska kriza, energija in inflacija, podnebje, digitalizacija, varnost, obramba ...)?
  • Kako gledajo na morebitno širitev EU (nove države postanejo del EU)?
  • Na kakšen način lahko po njihovem mnenju državljani EU dejavno prispevajo k spremembam, ki si jih želijo v EU? Kako dejavni so učenci sami? Katere ukrepe je mogoče sprejeti za povečanje aktivne udeležbe?
 • S celotnim razredom se pogovorite o svojih zamislih in o njih razmislite.