IZBOLJŠANJE, PRILAGODITEV, PREVZETJE

 

 

Učenci bodo lahko...
... prepoznati in opredeliti (elemente) institucionalnih sprememb v smislu pravil in pričakovanj, ki urejajo medsebojne odnose med ljudmi.
... razumeti, kako institucionalne spremembe prinašajo spremembe v našo družbo in obratno.
... razmišljati o pomenu družbenega ravnovesja in njegovi občutljivosti.

 

Potrebujete:

 • 40 minut
 • Vsaj 6 oseb
 • Mehak nelomljiv predmet (krogla; lahko tudi list papirja, zmečkan v kroglo)
 • Dovolj prostora za gibanje

 

Navodila (korak za korakom)

 • Učence razdelite v tri skupine. Vsaka skupina mora imeti svojega predstavnika (osebo, ki se bo aktivno gibala).
 • Dajte navodila vsaki skupini posebej. Vsakemu predstavniku določite ločeno izhodišče v prostoru in ločeno pravilo/vzorec gibanja (na primer, en predstavnik se lahko giblje le 3 korake naprej, 1 korak nazaj, 3 korake naprej, 1 korak nazaj; drugi se lahko giblje le tako, da postavi eno nogo neposredno pred drugo, ... pri določanju pravil bodite tako ustvarjalni, kot bi želeli!)
 • Predstavniki naj se postavijo na svoja mesta v sobi. Povejte jim, da je cilj dejavnosti, da v čim krajšem času vsaj trikrat podajo predmet (žogo) od predstavnika skupine A skupini B, nato skupini C in nazaj skupini A.
 • Medtem ko se trudijo opraviti nalogo, povlecite na stran drugega člana skupine A in mu dajte novo, drugačno pravilo o gibanju. Ko predstavniki opravijo svojo nalogo, naj novi predstavnik skupine A zamenja prejšnjega predstavnika in ga prosi, naj ponovi nalogo. Drugi učenci ne smejo vedeti, da obstaja drugačen sklop pravil, ki jih mora upoštevati predstavnik skupine A. Naj poskušajo še enkrat ponoviti nalogo, in sicer v najkrajšem možnem času.
 • Medtem ko poskušajo opraviti nalogo, ponovite prejšnje korake novih pravil o gibanju za novega predstavnika skupine B in skupine C. Pri naslednji nalogi zamenjajte dva predstavnika.
 • Glede na to, koliko časa imate na voljo, lahko poskusite ponoviti te korake, da bi vključili vse učence.
 • Po tej vaji se z učenci pogovorite:
  • Kako se jim je zdela naloga? Ali so jo lahko opravili? Ali so imeli kakšne težave pri skupnem izvajanju? Kako sta se z njimi spoprijela? Ali so komunicirali z drugimi člani ekipe? Ali so komunicirali med skupinami?
  • Kako so se odzvali na spremembo predstavnika/pravil gibanja? Ali je bilo spremembo težko vključiti v obstoječi način sodelovanja (npr. če so imeli načrt, kako in kam se gibljejo)? Kako so delovali v času relativne stabilnosti (npr. drugi ali tretji krog medsebojnega podajanja predmeta) v primerjavi s procesom spremembe (ko je bilo uvedeno novo gibanje)?
 • Učence počasi usmerite v razpravo o institucionalnih spremembah. Institucionalne spremembe pojasnjujejo spremembe institucij, ki jih obravnavamo kot pravila in pričakovanja, ki urejajo medsebojne odnose med ljudmi in razvojne poti v družbi. Vsak posamezen sklop institucij je vpet v številne druge institucije, zato institucionalne spremembe pomenijo večjo negotovost - zaradi te medsebojne povezanosti je težko natančno napovedati dolgoročne posledice tudi majhnih sprememb. Učence povprašajte o njihovih izkušnjah z institucionalnimi spremembami v njihovem življenju.
  • Kako so jo doživeli?
  • Kako so se mu prilagodili?
  • Ali so imeli ideje, kako olajšati prehod?