ŽIVLJENJE V PLASTIKI

 

Učenci bodo lahko...
... preučiti škodljive učinke (pretirane) uporabe plastike.
... prepoznati in kritično oceniti možne načine za zmanjšanje uporabe plastike in izkoriščanje alternativnih virov.

 

Potrebujete:

  • 15 minut
  • 2-25 oseb (brez omejitve)
  • Bela tabla/tabla/flipchart

 

Navodila (korak za korakom)

  • Učence prosite, naj naštejejo primere vsakdanjih predmetov in dejavnosti, pri katerih se uporablja plastika. Njihove odgovore zapišite na tablo.
  • Analizirajte skupaj z učenci:
  • Ali so zadevni izdelki namenjeni za enkratno ali večkratno uporabo?
  • Kaj je razlog, da so ti izdelki iz plastike ali jo vsebujejo (npr. enostavnost proizvodnje, priročnost uporabe, stroški proizvodnje, trajnost izdelka, zasnova izdelka ...)? Ali bi lahko podoben namen in/ali učinek dosegli z uporabo drugega materiala? Kakšen bi lahko bil ta material?
  • Kaj se zgodi s predmetom po njegovem (predvidenem) življenjskem ciklu? Ali se lahko (in ali se običajno) reciklira? Kakšne možnosti imajo potrošniki pri vplivanju na način odstranjevanja in predelave predmeta po njegovi predvideni uporabi?
  • Razpravljajte o možnih načinih, kako bi učenci lahko uporabili alternativne vire/predmete.