POTOVANJE PO RAZLIČNOSTI

 

Učenci bodo lahko...
... prepoznati načine, kako lahko spol igra vlogo v različnih poklicnih okoljih.
... poimenovati in kritično razmišljati o različnih razlogih za obstoj poklicev, ki so odvisni od spola, ter opredeliti možne načine za izpodbijanje dojemanja spola, spolne vloge ter podpiranje vključevanja in raznolikosti.
... preučiti in analizirati lastne poglede na spol in raznolikost ter njun vpliv na družbo kot celoto.

 

Potrebujete:

  • 30 minut
  • Vsaj 2 osebi
  • Pisala in papir

 

Navodila (korak za korakom)

  • Skupaj z učenci izberite poklic, povezan s spolom. Učence vprašajte, kaj bi se zgodilo, če bi zamenjali prevladujoči spol v izbranem poklicu (npr. če bi bila večina zaposlenih v zdravstveni negi moških ali večina zaposlenih v gasilstvu žensk). Učencem dajte 10 minut časa, da razmislijo in naštejejo različne posledice/izide te zamenjave spola.
  • O odgovorih se pogovorite s celotno skupino. Katere vrste posledic so navedli in zakaj? Ali so se osredotočili na morebitne pozitivne ali negativne spremembe? Na čem so utemeljili svoje razmišljanje?
  • Kaj je po njihovem mnenju vzrok za to, da je izbrani (ali kateri koli drug) poklic spolno pogojen? Ali je to nedavni razvoj ali stalen trend? Kaj bi lahko k temu prispevalo? Kakšen je njihov pogled na trenutno stanje tega poklica z vidika spola? Razpravljajte o zgodovinskih, družbenih, bioloških, psiholoških in drugih razlogih, ki so lahko prispevali k temu, da je poklic postal spolno usmerjen.
  • Na podlagi zaznanih vzrokov za neuravnoteženost spolov v izbranem poklicu naj učenci razmislijo, kaj vse bi bilo treba spremeniti, da bi poklic postal bolj uravnotežen med spoloma. Naj svoje odgovore zapišejo in se o njih pogovorijo s celotno skupino. Ali se jim zdi to nekaj izvedljivega v prihodnosti?