Dobrodošli! 

 

Učenci bodo znali...
... spoštovati in ceniti medsebojne razlike ter moč vključevanja.

 

Potrebujete:

 • 60 minut
 • Učitelj in vsaj 15 učencev
 • Računalniki, papirji in svinčniki

 

Navodila (korak za korakom)

 • Dejavnost začnemo tako, da skupini razložimo, da se bodo pogovarjali o prisilni mobilnosti:
  • Otroci in družine, ki so bili pregnani s svojih domov in iz svojih rojstnih držav. Učitelj razloži, da so se ljudje skozi zgodovino iz različnih razlogov selili iz svojih rojstnih krajev. Danes morajo zaradi naravnih nesreč ali oboroženih spopadov milijoni ljudi zapustiti svoje domove, da bi preživeli. To še posebej prizadene ženske in dekleta, ki so izpostavljene nasilju in neenakosti. Učitelj lahko učencem pokaže tudi ustrezne videoposnetke.
 • Učitelj bo nato odprl razpravo v razredu:
  • Si predstavljate, da bi morali zapustiti svoj dom? Kako bi se počutili?
  • Kako želite, da vas sprejmejo in pozdravijo v kraju, kamor se selite?
 • Nato bo mentor izvedel vajo empatije, da bi razmislil o tem, kako se ljudje počutijo v zatočiščih. Učitelj bo naključno izbral tri člane skupine, ki bodo za nekaj minut zapustili razred.
 • Učitelj bo nato ostale učence razdelil v tri skupine, od katerih bo vsaka dobila nalogo, da izvede dejavnost, ki se ji bo pridružil eden od treh "outsiderjev", učencev, ki so zunaj razreda.
  • Skupina 1 bo dobila navodilo, da aktivno izključi zunanjega udeleženca, ki pride na dejavnost, ne da bi mu razložila ali dovolila sodelovanje.
  • Skupina 2 bo ignorirala zunanjega udeleženca in bo ravnala, kot da ga sploh ne bi bilo.
  • Skupina 3 bo poskrbela, da se bo zunanji udeleženec počutil dobrodošlega, tako da mu bo razložila dejavnost in ga povabila k aktivnemu sodelovanju.
 • Zunanji udeleženci bodo izmenično prehajali med skupinami in v vsaki skupini preživeli dve minuti.
  • Ob koncu te vaje bo mentor vodil skupinsko razpravo...
  • Kako so se počutili prostovoljci in kako različne skupine?
  • Kakšna je razlika med dobrodošlico in neprijaznostjo?
  • Katerega od treh modelov bi glede na razmere prisilne mobilnosti, o katerih danes razpravljamo, želeli spodbujati kot skupina?
  • Kako bi radi sprejeli in bili sprejeti?
  • Kako lahko v našem okolju spodbujamo kulturo dobrodošlice?