KAJ POMENI BITI DRŽAVLJAN EU? 

 

Učenci bodo lahko...
... prepoznati in razmisliti o tem, kaj oblikuje identiteto državljana EU.
... priznati in upoštevati prednosti in slabosti državljanstva EU.

 

Potrebujete:

 • 15 minut
 • 2-25 oseb (brez omejitve)
 • Bela tabla/flipchart in markerji

 

Navodila (korak za korakom)

 • Učence vprašajte, kaj menijo o tem, kaj pomeni biti državljan EU. Njihove odgovore zapišite na tablo.
 • O odgovorih se pogovorite individualno. Ali se učenci opredeljujejo kot državljani EU? Če da, kako pomembna je za njihovo identiteto?
 • Narišite preprosto tabelo 2x2 za izvedbo hitre analize SWOT. Skupaj z učenci poskusite poiskati (ali razvrstiti njihove prejšnje odgovore):
  • Prednosti
  • Slabosti
  • Priložnosti
  • Grožnje
 • Katere priložnosti za izboljšanje obstajajo v EU na podlagi analize SWOT? Kaj bi bilo treba storiti drugače ali kaj lahko v prihodnosti postane težava? Kako lahko odpravimo grožnje, s katerimi se sooča EU? Kako lahko izkoristimo prednosti, ki jih imamo?
 • Kakšne so vaše pravice državljanov EU? Ali menite, da te pravice niso na voljo državljanom drugih držav/skupnosti? Kako bi izstop ene države iz EU vplival na njene prebivalce (državljane) in na Unijo kot celoto?