OMOGOČITE PRIHODNOST SVOJE UČILNICE

 

Učenci bodo lahko...
... pridobili znanje o tem, kako povečati trajnost in pomagati svoji izobraževalni ustanovi, da bo v prihodnosti varna.

 

Potrebujete:

  • 30 minut
  • Tutor z vsaj 8 učenci
  • Pisala, samolepilne beležke

 

Navodila (korak za korakom)

  • Učitelj bo na kratko razložil, kako naj bi evropski zeleni dogovor obnovil gospodarstva in povečal odpornost organizacij na prihodnje pretrese in motnje po pandemiji COVID '19.
  • Učenci bodo delali v parih ali manjših skupinah in pripravili vsaj tri zamisli o tem, kako lahko izobraževalna ustanova, v kateri se učijo, postane bolj odporna na prihodnje spremembe ali pretrese. Svoje zamisli bodo zapisali na lističe.
  • Po 10 minutah učitelj zbere vse listke in jih zbere na tablo ali flipchart.
  • Učitelj bo izpostavil vsako edinstveno zamisel, razred pa bo o njej razpravljal in razmišljal, kako bi jo učenci in ustanova lahko uresničili.
  • Najbolje bi bilo, če bi se po koncu pouka mentor z vodstvom pogovoril tudi o idejah, ki so se pojavile in bi jih bilo po njegovem mnenju mogoče uresničiti v prihodnje.