IZGUBLJENO PRI PREVAJANJU

 

Učenci bodo lahko...
... opazovati, kako različni jeziki soustvarjajo našo družbeno resničnost.
... prepoznati morebitne ovire pri posredovanju sporočila v večjezičnem okolju.
... razpravljali o prednostih jezikovne raznolikosti.

 

Potrebujete:

 • 10-15 minut
 • Vsaj 4 osebe

 

Navodila (korak za korakom)

 • Učence razdelite v skupine po najmanj štiri osebe. Lahko se odločite tudi za vključitev celotne skupine naenkrat, vendar se lahko zaradi tega trajanje dejavnosti precej podaljša.
 • V vsaki skupini prosite eno osebo, naj izbere stavek ali dva. Stavek mora biti dovolj kratek, da si ga učenci zapomnijo na pamet, in po možnosti ne sme vsebovati izrazov, ki bi jim lahko povzročali velike težave pri prevajanju.
  • Namig: Kot vir za stavke lahko izberete besedne zveze iz učnega gradiva.
 • V skupinah prva oseba šepeta izbrani stavek naslednji osebi v jeziku, ki se običajno uporablja v razredu. Druga oseba ta stavek prevede v drug jezik (po možnosti v svoj materni jezik, če se razlikuje od jezika, ki se uporablja v razredu, ali v enega od jezikov, ki se jih učenci učijo v okviru učnega načrta) in prevedeni stavek zašepeta tretji osebi in tako naprej. Zadnji učenec prevede stavek nazaj v prvotno uporabljeni jezik in ga deli s celotno skupino. Prva oseba nato s skupino deli izvirno sporočilo.
 • V skupini razpravljajte o tem:
  • Ali je prvotno sporočilo enako sporočilu, ki ga je posredoval zadnji učenec?
  • Če je odgovor pritrdilen, razpravljajte o tem, kako/ali se je med dejavnostjo spremenila. Če ne, razpravljajte o preoblikovanju - kakšne spremembe ste opazili? Čemu pripisujete spremembe? Ali so učenci pri prevajanju stavka morda naleteli na kakšne težave?
  • Kako se ta preprosta naloga odraža v širši družbi? Z učenci se lahko pogovorite, kakšen je po njihovem mnenju vpliv jezikovne raznolikosti na družbo/ njihovo državo/regijo, kaj je po njihovem mnenju treba upoštevati, ko poskušamo posredovati sporočilo v večjezičnem okolju. Razpravljajte o tem, kaj menijo o svojem maternem jeziku - kakšen pomen ima zanje?