ADVOKAT

 

Učenci bodo lahko...
... prepoznati močne argumente nekoga, ki ima nasprotno stališče od njihovega.
... preučiti razloge za in proti določenemu argumentu.
... se seznanijo z utemeljevanjem določenega vidika, poiščejo argumente, ki podpirajo drugačno stališče od njihovega.
... razmisliti, kako je to povezano z demokratično metodo.

 

Potrebujete:

 • 40 minut
 • Vsaj 6 oseb
 • Pisalo in papir (neobvezno)

 

Navodila (korak za korakom)

 • Učence razdelite v dve skupini. Učencem predstavite aktualno pomembno sporno temo. Skupina A bo zagovarjala to temo, skupina B pa proti njej.
 • Skupinam dajte 10 minut časa, da pripravijo svoje argumente in nesporne točke na to temo. Najprej svoje argumente predstavi skupina A (3 minute), nato skupina B (3 minute). Nato skupina A dobi možnost protiargumentacije (5 minut), prav tako skupina B (5 minut). Skupina A predstavi svoj zaključni argument s tremi nespornimi točkami (2 minuti), sledi ji skupina B (2 minuti).
 • Sedaj zamenjajte skupini (vsi učenci v skupini A zdaj zagovarjajo nasprotovanje temi, vsi učenci v skupini B pa zagovarjajo temo). Celoten razred se mora nato dogovoriti in najti skupno stališče.
 • Razpravljajte o izkušnjah.
  • So se na koncu uspeli dogovoriti?
  • Kateri argumenti se jim zdijo prepričljivejši in zakaj?
  • Ali se je končna odločitev nagnila na eno ali drugo stran?
  • Čemu to pripisujejo?