DELATI MOJO MALO BIT

 

Učenci bodo znali...
... bolje razumeti cilje trajnostnega razvoja ZN in majhne spremembe, s katerimi lahko osebno pripomorejo k njihovemu uresničevanju in izboljšanju obetov našega planeta.

 

Potrebujete:

  • 40 minut
  • Tutor z vsaj 8 učenci
  • svinčniki, barvice, papir in dostop do računalnika/interneta

 

Navodila (korak za korakom)

  • Učitelj najprej na kratko pojasni, kaj je 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov, in zelo na kratko opiše/ našteje vsakega od njih.
  • Učenci bodo delali v dvojicah ali majhnih skupinah in izbrali en cilj trajnostnega razvoja, ki ga bodo profilirali. Izbrati morajo SDG, s katerim se poistovetijo kot skupina, vendar mora mentor poskrbeti, da istega SDG ne izbere več kot ena skupina. Po želji lahko mentor odloči, katera skupina bo oblikovala profil SDG, ali pa uporabi naključni sistem.
  • Ko bo vsaka skupina izbrala cilj trajnostnega razvoja, bo morala 10-15 minut raziskovati ta cilj in razmisliti, s katerimi praktičnimi ukrepi lahko osebno pripomorejo k njegovi uresničitvi.
  • Učenci bodo morali nato izdelati plakat na podlagi izbranega/pripisanega cilja trajnostnega razvoja in predlagati ukrepe, kako lahko sošolci prispevajo k izboljšanju stanja na planetu.
  • Ko bodo plakati končani, bo vsaka mala skupina po vrsti poročala celotnemu razredu o tem, kaj je ugotovila, in o ključnih sporočilih, ki jih je predstavila na svojem plakatu.