KAJ JE ZNANOST DOSEŽELA ZA VAS?

 

Učenci bodo lahko...
... prepoznati načine, kako znanost spreminja naš svet.
... razumeti vlogo, ki jo je imela znanost pri oblikovanju (človeških) življenj.
... opisati povezave med znanstvenimi odkritji, razvojem, sodelovanjem, vsakdanjim življenjem, družbenimi in kulturnimi spremembami, vrednostnimi sistemi, okoljem.
... da bi razumeli pomen znanosti in odgovornost posameznika za skupna prizadevanja pri sooblikovanju naše prihodnosti.

 

Potrebujete:

 • 25 minut
 • Celoten razred

 

Navodila (korak za korakom)

 • Delajte s celotno skupino. Učence prosite, naj pomislijo na nekatera od številnih področij in panog, na katerih je bil znanstveni napredek pomemben, in jih seznanijo z njimi. Izzovite jih, naj poiščejo vidik svojega vsakdanjega življenja, ki ga ni oblikovala znanost.
 • Preberite si citat sira Isaaca Newtona: "Če sem videl dlje, sem videl dlje, ker sem stal na ramenih velikanov." Učence prosite, naj razložijo citat.
 • Delujte s primerom, ki so ga navedli učenci, in razpravljajte o njem:
  • Katera znanstvena odkritja so bila potrebna, da smo prišli do sedanje različice njihovega primera? Kako so vsa ta odkritja pripomogla k razvoju drugih področij in panog, ki z njimi niso povezana?
  • Ali je uporaba tega znanja vplivala na vsakdanje življenje ljudi ali drugih bitij? Če da, na kakšen način? Ali je prinesla kakšno družbeno ali kulturno spremembo? Če je odgovor pritrdilen, jih nekaj naštejte.
  • Ali je bila katera od sprememb negativna ali je povzročila (morda nepričakovane) škodljive učinke? Kakšen je bil razlog za to? Kako se je mogoče spopasti s temi nezaželenimi spremembami?
  • Nekatere znanstvene teorije so nekoč veljale za pravilne, vendar so se pozneje izkazale za napačne ali le delno pravilne. Kakšne posledice ima to? V današnjem času je znanstveni napredek zelo hiter in hitreje spreminja naša življenja kot v prejšnjih časih. Učence vprašajte, kaj menijo o vlogi znanosti pri teh hitrih spremembah.
  • Ali je znanost nepristranska? Kakšne težave lahko povzroči ta pristranskost? Kdo in s kakšnim namenom financira znanstvene raziskave? Ali učenci menijo, da bi to lahko vplivalo na znanstveni napredek?