ANTISTEREOTIPI

 

Učenci bodo lahko...
...razumeli, kako je neenakost med spoloma sčasoma postala norma, in bodo sposobni samorefleksije o svojih podzavestnih spolnih stereotipih.

 

Potrebujete:

  • 30 minut
  • Tutor z vsaj 6 učenci
  • svinčniki, barvice

 

Navodila (korak za korakom)

  • Učitelj na kratko predstavi temo neenakosti spolov in stereotipov.
  • Učenci bodo samostojno narisali sliko antistereotipa, tj. sliko ženske, ki opravlja dejanje ali dejavnost, ki se tradicionalno povezuje z moškim, ali obratno, npr. ženske telovadke ali moške medicinske sestre.
  • Po 15 minutah vsak učenec predstavi svojo risbo celotni skupini, razloži, kaj je narisal, in omogoči vsem, da razmislijo in razpravljajo.
  • Na koncu bo mentor zaključil dejavnost in učence pozval, naj se pogovorijo o tem, kaj so ugotovili med izvajanjem dejavnosti, ter poskušal pogovor usmeriti v podzavestne spolne stereotipe, ki so naravni, in kako se lahko izognemo spolni pristranskosti.