INOVACIJSKI BUBBLES

 

Učenci bodo lahko...
... razmišljati o svojem ustvarjalnem razmišljanju.
... primerjajo svoje rešitve z rešitvami drugih in ugotavljajo (ne)podobnosti.
... opazovati, kako rešitve drugih vplivajo na njihov lasten proces razmišljanja.

 

Potrebujete:

 • 15 minut
 • Vsaj 3 osebe
 • Pisala in papir

 

Navodila (korak za korakom)

 • Učencem razdelite gradiva. Naročite jim, naj na papirje narišejo čim več krogov in pri tem uporabijo vse ustvarjalne načine, ki si jih lahko zamislijo. Povejte jim, da imajo na voljo le 3 minute časa.
 • Po teh treh minutah naj učenci posredujejo svoje gradivo drugemu učencu. Dajte jim minuto časa, da opazujejo novo gradivo, nato pa ponovite zgornja navodila.
 • Še enkrat ponovite korak 2.
 • Pogovorite se z učenci:
 • Kako so se lotili reševanja problema, ko so dobili čistopis papirja? Ali jim je bilo težko začeti? Ali so načrtovali končni rezultat ali so se odločili, kako bodo uporabili vsak krog posebej?
 • Kaj pa, ko so dobili gradivo sošolca? V čem se je njihova nova zloženka razlikovala od tiste, s katero so začeli? Ali so se drugič problema lotili drugače? Ali tretjič? (Npr. ali so nadaljevali z načinom uporabe krožcev v svojem prvotnem načrtu ali je na njihove odločitve vplival način, kako so začeli drugi? Ali so nadaljevali ali dopolnili svoj novi načrt?)
 • Učenci naj si med seboj izmenjajo svoje načrte. Ali jim je njihov končni rezultat všeč? Ali so zadovoljni s tem, kako je izpadel njihov prvotni izroček?
 • Razpravljajte o tem, kako bi se to lahko odražalo v resničnih življenjskih okoljih.