blue_jun_sl

SKUPINSKA DISKUSIJA O SOLIDARNOSTI   Učenci bodo lahko… … opredeliti solidarnost. … spomniti se, kako solidarnost deluje v vsakdanjem življenju. … da bi sprejeli bolj solidarno vedenje.   Potrebujete: 15-25 minut 2-25 oseb (brez omejitve) Kartice ali samolepilni lističi (neobvezno, vendar priporočljivo za velike skupine) Lahko natisnete PDF, ki vsebuje vprašanja, lahko pa se z … Read more

blue_may_sl

POLITIČNE PRAVICE   Učenci bodo lahko… … se bodo seznanili s političnimi pravicami v EU. … razvijati zavest o svojih političnih pravicah. … da bi razumeli pomen političnih pravic.   Potrebujete: 35-45 minut 2-25 oseb (brez omejitve) Računalnik ali mobilne naprave z dostopom do interneta dostop do spletne strani za ustvarjanje iger ali kvizov (npr. … Read more

blue_apr_sl

Dobrodošli!    Učenci bodo znali… … spoštovati in ceniti medsebojne razlike ter moč vključevanja.   Potrebujete: 60 minut Učitelj in vsaj 15 učencev Računalniki, papirji in svinčniki   Navodila (korak za korakom) Dejavnost začnemo tako, da skupini razložimo, da se bodo pogovarjali o prisilni mobilnosti: Otroci in družine, ki so bili pregnani s svojih domov … Read more

blue_mar_sl

UPOŠTEVANJE IDEJ DRUGIH     Učenci bodo znali… … spoznati svoje vrstnike ter jih ceniti in spoštovati kot del skupine.   Potrebujete: 40 minut Učitelj in vsaj 12 učencev Papirji in svinčniki   Navodila (korak za korakom) Učitelj najprej razdeli list papirja, na katerem so navedene različne lastnosti/ljubezni/kulture, ki bi jih lahko imel drug učenec … Read more

blue_feb_sl

IZZIV ZA PREMIKANJE   Učenci bodo znali… … odkriti in razmisliti o poti, ki jo opravijo priseljenci, ko se odločijo za selitev v novo državo.   Potrebujete: 30 minut Tutor s celotnim razredom Kartice, pisala in koš za odpadke   Navodila (korak za korakom) Pred začetkom dejavnosti bo mentor vsem udeležencem razdelil kartice in pisala. … Read more

blue_jan_sl

DEMOKRACIJA PRAVILA   Učenci bodo znali… … sodelovati pri doseganju skupnega cilja na demokratičen način.   Potrebujete: 30 minut Tutor s celotnim razredom Flip chart ali tabla, na katero učitelj napiše in prikaže predlagana pravila.   Navodila (korak za korakom) Učitelj bo učence pozval, naj predlagajo pravila v razredu, o katerih bo razpravljala in jih … Read more