orange_dec_sl

POTOVANJE PO RAZLIČNOSTI   Učenci bodo lahko… … prepoznati načine, kako lahko spol igra vlogo v različnih poklicnih okoljih. … poimenovati in kritično razmišljati o različnih razlogih za obstoj poklicev, ki so odvisni od spola, ter opredeliti možne načine za izpodbijanje dojemanja spola, spolne vloge ter podpiranje vključevanja in raznolikosti. … preučiti in analizirati lastne … Read more

orange_nov_sl

INOVACIJSKI BUBBLES   Učenci bodo lahko… … razmišljati o svojem ustvarjalnem razmišljanju. … primerjajo svoje rešitve z rešitvami drugih in ugotavljajo (ne)podobnosti. … opazovati, kako rešitve drugih vplivajo na njihov lasten proces razmišljanja.   Potrebujete: 15 minut Vsaj 3 osebe Pisala in papir   Navodila (korak za korakom) Učencem razdelite gradiva. Naročite jim, naj na … Read more

orange_oct_sl

MAJHNI KOŠČKI SESTAVLJANKE TVORIJO VELIKO SLIKO   Učenci bodo lahko… … primerjati in primerjati svoje značilnosti in sposobnosti v primerjavi z drugimi. … da bi opredelili njihove edinstvene prednosti/zmožnosti. … prepoznati in oceniti različne načine, na katere se različne značilnosti različnih ljudi povezujejo med seboj in tvorijo delujočo celoto (npr. družbo).   Potrebujete: 20 minut … Read more

orange_sep_sl

IZGUBLJENO PRI PREVAJANJU   Učenci bodo lahko… … opazovati, kako različni jeziki soustvarjajo našo družbeno resničnost. … prepoznati morebitne ovire pri posredovanju sporočila v večjezičnem okolju. … razpravljali o prednostih jezikovne raznolikosti.   Potrebujete: 10-15 minut Vsaj 4 osebe   Navodila (korak za korakom) Učence razdelite v skupine po najmanj štiri osebe. Lahko se odločite … Read more

orange_aug_sl

MEDITACIJA ZA SPREJEMANJE   Učenci se bodo lahko… … umirili in sprejeli sebe.   Potrebujete: 15 minut 1-25 oseb (brez omejitve) Prostor brez motečih dejavnikov, ki omogoča miren čas.   Navodila (korak za korakom) Učence prosite, naj se usedejo, se udobno namestijo in zaprejo oči. Zdaj jim glasno preberite naslednje stavke in jim po vsakem … Read more

orange_jul_sl

VKLJUČEVANJE IN TOLERANCA   Učenci bodo znali… … opredeliti vključevanje in strpnost. … se spomnijo konkretnih primerov vključevanja in strpnosti v vsakdanjem življenju.   Potrebujete: 20 minut 2-25 oseb (brez omejitve) Kartice ali samolepilni lističi (neobvezno, vendar priporočljivo za velike skupine) Lahko natisnete PDF, ki vsebuje vprašanja, lahko pa se z učenci pogovarjate tudi povsem … Read more

orange_jun_sl

REFLEKSIJA VPLIVA SOCIALNIH MEDIJEV   Učenci bodo znali… … prikazati enakost in integracijo v medijskem kontekstu. …ugotovijo, kako lahko njihova medijska prisotnost vpliva na ljudi okoli njih.   Potrebujete: 15-20 minut 1-25 oseb (brez omejitve)   Navodila (korak za korakom) Ta naloga je individualna – vsak učenec jo mora opraviti sam. Učence prosite, naj se … Read more

orange_may_sl

INKLUSION IM ALLTAG   Učenci bodo znali… … razmisliti o svojih dejanjih v odnosu do drugih ljudi. … biti bolj občutljiv za potrebe drugih. … razumejo pomen “pravilnega” vključevanja v vsakdanje življenje.   Potrebujete: 15-20 minut 2-25 oseb (brez omejitve) Slepa guba   Navodila (korak za korakom) Enega od udeležencev prosite, naj z vami na … Read more

orange_apr_sl

OBRAZCI ZA VKLJUČEVANJE   Učenci bodo lahko… … povečali svojo kulturno zavest. … delijo edinstvene kulturne vidike s svojimi vrstniki.   Potrebujete: 30 minut Tutor z vsaj 10 učenci Flipchart/tabla, pisala, pisala za tablo   Navodila (korak za korakom) Učitelj na kratko predstavi temo vključevanja in raznolikosti. Vsak učenec bo moral po vrsti razmisliti o … Read more

orange_mar_sl

KVIZ O ENAKOSTI SPOLOV   Učenci bodo lahko ugotovili, koliko vedo o enakosti spolov. … da razmislijo o tem, česar prej niso vedeli.   Potrebujete: 25 minut Tutor z vsaj 10 učenci Pisala in papir   Navodila (korak za korakom) Učitelj na kratko predstavi temo in pojasni, da bo zdaj potekal kviz o enakosti spolov. … Read more