orange_feb_sl

VIRTUALNA DEBATA     Učenci bodo znali… … sprejeti in sočustvovati z ljudmi, ki imajo nasprotno stališče od njihovega. … da razmislijo o svojem lastnem stališču in o tem, da njihovo prepričanje morda ne drži v celoti.   Potrebujete: 40 minut Tutor z vsaj 6 učenci Pisala in papir   Navodila (korak za korakom) Učitelj … Read more

orange_jan_sl

ANTISTEREOTIPI   Učenci bodo lahko… …razumeli, kako je neenakost med spoloma sčasoma postala norma, in bodo sposobni samorefleksije o svojih podzavestnih spolnih stereotipih.   Potrebujete: 30 minut Tutor z vsaj 6 učenci svinčniki, barvice   Navodila (korak za korakom) Učitelj na kratko predstavi temo neenakosti spolov in stereotipov. Učenci bodo samostojno narisali sliko antistereotipa, tj. … Read more

green_dec_sl

VSAKODNEVNI OGLJIČNI ODTIS   Učenci bodo lahko… … bolje razumeti, kako lahko vsakodnevne odločitve in spremembe življenjskega sloga vplivajo na planet. … razumeti, kako so vsakodnevna dejanja, zlasti pri kopičenju, povezana s porabo energije in virov, emisijami in odpadki, ter opredeliti morebitna področja za izboljšanje svojih vsakodnevnih odločitev pri zmanjševanju onesnaževanja. … da bi ocenili, … Read more

green_nov_sl

KAJ JE ZNANOST DOSEŽELA ZA VAS?   Učenci bodo lahko… … prepoznati načine, kako znanost spreminja naš svet. … razumeti vlogo, ki jo je imela znanost pri oblikovanju (človeških) življenj. … opisati povezave med znanstvenimi odkritji, razvojem, sodelovanjem, vsakdanjim življenjem, družbenimi in kulturnimi spremembami, vrednostnimi sistemi, okoljem. … da bi razumeli pomen znanosti in odgovornost … Read more

green_oct_sl

ŽIVLJENJE V PLASTIKI   Učenci bodo lahko… … preučiti škodljive učinke (pretirane) uporabe plastike. … prepoznati in kritično oceniti možne načine za zmanjšanje uporabe plastike in izkoriščanje alternativnih virov.   Potrebujete: 15 minut 2-25 oseb (brez omejitve) Bela tabla/tabla/flipchart   Navodila (korak za korakom) Učence prosite, naj naštejejo primere vsakdanjih predmetov in dejavnosti, pri katerih … Read more

green_sep_sl

NE AKTIVNOSTI ZA MALO   Učenci bodo lahko… … prepoznati, kako majhna dejanja vplivajo na ljudi/okolje v njihovem ekosistemu. … razumejo, da je mogoče velike spremembe doseči z velikim številom majhnih, a doslednih korakov v določeno smer. … da razmislijo o svojem prispevku k spremembam na različnih področjih življenja. … prepoznati različne načine, na katere … Read more

green_aug_sl

KAKO ZELENA JE MOJA KARIERNA IZBIRA?      Učenci bodo lahko… … ugotoviti, kako lahko njihove odločitve in dejanja vplivajo na svet okoli njih.  … da sami opredelijo pomen zelene kariere. … da bi razumeli, kako lahko njihova poklicna izbira vpliva na okolje.   Potrebujete: 15-20 minut 2-25 oseb (brez omejitve) Kos papirja   Navodila … Read more

green_jul_sl

MOJA ZELENA ORGANIZACIJA   Učenci bodo lahko… … opredeliti pomen zelenih poklicev. … oceniti, kako zeleni so poklici ali institucije, ki jih obiskujejo. … da bi razumeli pomen zelenih delovnih mest.   Potrebujete: 25-35 minut 2-25 oseb (brez omejitve) Zeleni, oranžni in rdeči svinčniki za vsakega udeleženca en kos papirja v zeleni, oranžni in rdeči … Read more

green_jun_sl

KAKŠEN JE MOJ CO2 ODTIS?    Učenci bodo lahko… … prepoznati ravnanja, ki povzročajo velik odtis CO2. … z okolju prijaznimi ukrepi zmanjšujejo svoj odtis CO2.   Potrebujete: 15 minut 1-25 oseb (brez omejitve) Računalnik/spretni telefon/tablični računalnik in internetna povezava   Navodila (korak za korakom) Pojdi na https://imprintplus.org/app Pojdite v pretvornik. To spletno orodje vam … Read more

green_may_sl

OKOLJSKE ZGODBE   Učenci bodo znali… … uporabljati zelene in okolju prijazne ukrepe v vsakdanjem življenju.   Potrebujete: 30 minut 1-25 oseb (brez omejitve) Računalnik/spretni telefon/tablični računalnik in internetna povezava   Navodila (korak za korakom) Skupaj s svojimi učenci obiščite spletno stran https://www.chellis.eu/platform – lahko se registrirate ali igrate kot gostje, vse brezplačno. Platforma ponuja … Read more